Gazon drainage

De grasmatten die bij u in de tuin worden gelegd, stellen niet al te hoge eisen aan de ondergrond. De grasmatten dienen goed te kunnen wortelen en meststoffen uit de bodem te kunnen halen. Het maakt verder niet uit of het klei, zand of veengrond is. Gras groeit vrijwel overal. Problemen aan het gazon ontstaan wel wanneer dit te nat is. Het gras zal langzaam gaan afsterven en mos, onkruid en gazonziekten zullen het gazon ontsieren. Het is dus belangrijk dat er wordt gezorgd voor een goed drainerende ondergrond.

Gazon drainage, de ondergrond voorbereiden voor grasmatten

Slechte drainage leidt tot de volgende problemen:Gazon drainage
Gazon drainage
Gazon drainage
Gazon drainage
Gazon drainage

Slechte drainage van de ondergrond

Slechte drainage herkent u aan water dat op of dicht onder het oppervlak blijft staan, zelfs na beluchten met een vork met holle tanden. Als dit het geval is, is waarschijnlijk het drainagesysteem, als dat aanwezig is, verstopt of dichtgeslibd. Controleer eerst of de uitstroomopening in de greppel is dichtgegroeid. Maak deze schoon. Als de uitstroomopening schoon is, probeert u de slag (of bij oudere systemen de buis) op te graven door een smalle greppel dwars over het natste stuk van het gazon te graven. Bekijk de staat waarin deze is en vervang deze zo nodig.

Gazon drainage aanleggen

Draineren gebeurt met een speciale draineerslang die in een spiraalvorm of in wijde lussen in de bodem wordt aangebracht. De hele slang wordt op licht afschot (onder een lichte helling) in een zand- of grindbed in de ondergrond gelegd. Daarboven wordt de vruchtbare tuingrond weer aangebracht. De slang mondt uit in een laag gelegen punt, bijvoorbeeld een sloot of een zinkput. Het is belangrijk dat het beginpunt van de slang iets boven de grond blijft uitsteken om vacuüm trekken van de slang te voorkomen. Zorg dus dat dit eindje slang niet midden in het gazon boven de grond komt, maar werk het weg, bijvoorbeeld in de plantenrand naast het grasveld.

De drainageslang bestaat uit een versterkte flexibele buis waarin talloze perforatiegaatjes zichtbaar zijn. Er omheen zit een waterdoorlatende laag vezels (meestal kokosvezels) die moet voorkomen dat met het water ook gronddeeltjes in de slang terecht komen. Het geheel wordt voor alle zekerheid bovendien in een bed van grof zand of grind gelegd. Dat maakt de kans op verstopping nog kleiner.

Drainage gazon laten aanleggen door Gras en Groen

Indien uw gazon ook last heeft van een slechte drainage, dan kan Gras en Groen Graszoden dit probleem voor u oplossen. Medewerkers van Gras en Groen zijn gespecialiseerd in het aanleggen van drainage in het gazon. Zij weten hoe belangrijk het is voor uw graszoden om een goed doorlatende ondergrond te hebben. Wanneer dit niet bereikt kan worden met frezen en het mengen van witzand, leggen wij een drainagebuis aan. Toekomstige problemen dienen reeds bij de aanleg uitgesloten te worden. Neem voor het aanleggen van drainage telefonisch of via de mail contact met ons op. Vaak vraagt de aanleg voor een speciale aanpak. Wij komen om die reden de situatie in uw tuin graag vooraf bekijken.Algemene actie Gras en Groen Graszoden

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Referenties


""

Lees verder
Overzicht

Nieuwsberichten

Maatregelen Gras en Groen in verband met Coronavirus

Het Corona-virus heeft geleid tot een ongekende en ook onwerkelijke situatie. Voorlopig heeft Gras en Groen een aantal maatregelen getroffen, deze lichten wij graag aan u toe.

Lees verder
Overzicht

Alternatieven voor drainage

Het leggen van een drainagebuis is niet de enige optie om de waterafvoer van het gazon te verbeteren.

Er zijn veel beproefde methoden die alle bijdragen aan de afvoer van regenwater:

Afgraven en goede grond aanvoeren

Wanneer de grond is dichtgeslagen, is de beste optie om de toplaag te vervangen. Door de toplaag 30 centimeter af te graven, wordt de laag die het water slecht doorlaat verwijderd. In de plaats daarvan wordt dan eerst 10 centimeter witzand aangevoerd. Deze laag zorgt ervoor dat het water goed kan wegzakken vanuit de toplaag. Op het zandbed komt een laag van zwarte grond. Deze laag is vruchtbaar en zorgt ervoor dat het gazon in een goede conditie kan komen en blijven.

Drain aanleggen

In tuinen die afschot hebben kan het voorkomen dat met name regenwater vanaf bijvoorbeeld het terras het gazon in loopt. Dit zal altijd leiden tot problemen. De grote hoeveelheden water die dan in één strook van het gazon terecht komt, zal het gazon verzadigen. Speciaal hiervoor is een kunststof goot ontwikkeld. Deze vangt het water op en voert deze af naar de hemelwaterafvoer. Veel water wat normaal het gazon in zou lopen, wordt nu weggevangen.

Sleuven graven

Water dat van hoger gelegen delen het gazon in loopt, kan ook via het graven van sleuven om het gazon heen worden geleid. Door de grasranden vervolgens netjes recht af te steken, krijgt het gazon bovendien een nette afwerking. Het water dient dan wel richting een geschikte plek in de tuin te worden geleid.

Grindputten

Naast horizontaal draineren kan dit ook verticaal gebeuren. Hiervoor worden grindputten gemaakt. Grote plastic kokers van pvc worden de grond in gegraven, bij voorkeur zijn deze minimaal 60 centimeter diep. In de zijkanten worden allemaal gaten geboord en vervolgens worden deze in de grond geplaatst. Daar worden ze volgegooid met grind. Ze bevorderen de drainage door het water, dat niet door een harde grondlaag komt, eerst horizontaal te laten wegstromen in de grindput. Vervolgens kan het in de grindput later alsnog weglopen in de grondlaag die dieper ligt en beter draineert.

Witzand mengen

De problemen met de ondergrond van het gazon ontstaan vaak, doordat de zeer kleine zand- of kleideeltjes hard en dicht tegen elkaar zitten gedrukt. De zandkorreltjes zijn zo fijn dat het water geen ruimte heeft om weg te zakken. Door witzand er doorheen te mengen wordt een grovere korrelstructuur toegevoegd. Daardoor ontstaat er ruimte voor het water om weg te zakken. U kunt het witzand mengen door het door de grondlaag heen te spitten. Wij doen dit altijd machinaal met een frees.


Klanttevredenheid

Klanten waarderen Gras en Groen met een 9,2

alt tag 3

Grasmatten leggen altijd binnen 21 dagen

alt tag 4

3 maanden garantie bij graszoden leggen

Gras en Groen

Wilt u premium grasmatten laten leggen? Gras en Groen heeft een aanleg service. Vanaf € 5,50 per m² komen wij egaliseren, de ondergrond bemesten en de graszoden leggen.

Lees meer
Gras en Groen

Wilt u zelf grasmatten leggen? Lees dan hier een uitgebreid stappenplan. Met de instructies kunt u zelf aan de slag. De graszoden kunt u online bestellen.

Lees meer
Gras en Groen

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van de grasmatten van Gras en Groen Graszoden? U vindt hier uitgebreide informatie over de premium kwaliteit graszoden die wij leggen.

Lees meer

Contactinformatie

Vertel het verder

Vrijblijvend een offerte aanvragen