Zelf grasmatten leggen

Wanneer u groene vingers heeft is het leggen van graszoden ook door u zelf uit te voeren. Met de juiste leginstructies kunt u direct nadat wij de graszoden bij u thuis hebben bezorgd aan de slag!

Stappenplan om zelf grasmatten te leggen

Voorbereiding van de plek voor het leggen van grasmatten

Als u de ondergrond wilt voorbereiden voor de aanleg van een gazon, is het handig dat ten minste drie maanden voor u grasmatten gaat leggen te doen. Dit geeft de grond voldoende tijd om na te zakken en u om het onkruid te bestrijden. Denk hierbij aan het gelijkmaken of draineren van de grond of het verwijderen van onkruid.Zelf grasmatten leggen
Zelf grasmatten leggen
Zelf grasmatten leggen
Zelf grasmatten leggen
Zelf grasmatten leggen

Schoonmaken van de grond

Begin met het opruimen van eventueel bouwpuin (bakstenen, resten grind en rommel), indien aanwezig. Haal alle hopen onvruchtbare grond weg die de bouwers hebben laten liggen. Spreid ze niet over de grond uit. Graaf dan zorgvuldig eventuele boomstronken of afgebroken wortels uit. Als die in de grond blijven zitten, kunnen ze een groeiplaats worden van zwammen. Zelfs al zijn de stukjes hout maar klein, op de lange duur geven ze steeds weer lelijke groepen paddenstoelen. Als de grond zwaar met onkruid is begroeid, kunt u een geschikt herbicide toepassen of het onkruid grondig verwijderen. Afdekken met zwart plastic helpt ook. Alles daaronder gaat op den duur dood. De grond bij pas gereed gekomen bouwwerken kan sterk verstoord zijn en in sommige gevallen zal een groot deel van de vruchtbare bovenlaag zijn verdwenen. Het kan handig zijn eerst de samenstelling en vruchtbaarheid van de grond vast te stellen. Het is ideaal als er een vruchtbare bovenlaag is van tenminste 25 cm, ook een laag van 15 cm is acceptabel. Als er minder is, kunt u het met gekochte ‘zwarte grond’ aanvullen.

Egaliseren van de ondergrond

Egaliseren betekent het wegwerpen van onregelmatigheden in het oppervlak. Dat gebeurt door het peil van de grond te vergelijken met in de buurt aanwezige vaste punten, zoals de fundering van het huis, muren of paden. Het is voor een gazon niet noodzakelijk dat de grond absoluut horizontaal ligt. Een afschot van 1 cm per meter is heel goed mogelijk en heeft het voordeel dat het water makkelijker wegloopt. Egaliseren kan kostbaar zijn. Op grote oppervlakken hoeft het niet per se, omdat een lichte helling of een golvend oppervlak heel mooi kan zijn.

Als grote oneffenheden moeten worden weggewerkt, wordt eerst de vruchtbare bovenlaag (de ‘bouwlaag’) weggehaald en naast het terrein op een hoop gestort. Dan wordt de ondergrond geëgaliseerd en wordt de bouwlaag er weer gelijkmatig op aangebracht. Kleine kuilen kunt u wegwerken door er goede grond op te plaatsen. Haal dat niet weg van hogere plekken, want dan kan de vruchtbare bovenlaag plaatselijk erg dun worden. Bij ‘bulten’ in het terrein dient u de bovenlaag weg te halen, de ondergrond te egaliseren en dan de goede grond er weer op aanbrengen. Tamelijk steile hellingen of met gras begroeide taluds zijn erg moeilijk te onderhouden. U kunt dan beter twee of meer terrasvormige gazons maken met een verbindende trap ertussen.

Horizontaal maken van uw ondergrond

Weinig tuinbezitters nemen de moeite om het oppervlak van de grond echt horizontaal te maken met gebruik van waterpas, paaltjes en een lat. Over het algemeen vertrouwt men op zijn of haar ‘timmermansoog’ of op stokken en pootlijn. Voor mooie siergazons en grasvelden waar men op wil spelen, is het altijd aan te bevelen het wel heel nauwkeurig te doen.

Hulpmiddelen om uw tuin egaal te maken

Voor het egaal maken zijn de volgende hulpmiddelen nodig: een plank van ongeveer 2 m met een rechte rand, een lange waterpas, een flinke rolbandmaat, een handvol gemarkeerde piketpaaltjes en een rubber hamer. Sla het eerste paaltje op een willekeurig gekozen punt in, waarbij het paaltje ongeveer 10 cm boven de grond blijft. Sla dan de andere paaltjes op ongeveer 2 m onderlinge afstand in een vierkant in. Zet het eerste paaltje op precies het juiste peil en breng dan met behulp van de plank en het waterpas de andere op dezelfde hoogte als de eerste. Voeg grond toe of haal grond weg (onder- of bovengrond) tot het peil van de grond overal gelijk is. Doe dat of ter hoogte van de top van elk paaltje of van een aangebracht merkteken. Als u een helling wilt maken, kunt u op dezelfde wijze schuin op de helling werken. Het peil langs de helling omlaag kunt u met paaltjes en een lijn of (nauwkeuriger) met een waterpas en telkens twee lager ingeslagen paaltjes aangeven.

pH-waarde van de grond

Als de grond erg zuur (lage pH-waarde) of erg alkalisch/basisch (hoge pH-waarde) is, dan kunnen de voedingsstoffen in de grond ‘vastgelegd’ (gebonden) worden en niet voor de planten beschikbaar zijn. De ideale pH-waarde voor de meeste gazongrassen ligt tussen 5,5 en 6, dat is vrij zuur. Er zijn eenvoudige testsets in de handel om de pH-waarde van de grond zelf te kunnen meten. Grassen kunnen goed bij een wat hogere of lagere pH-waarde groeien, maar als het verschil erg groot wordt, treden er groeiproblemen op. Een verandering van de pH-waarde zal meestal niet nodig zijn. Heidegrond kan te zuur zijn voor een gazon, maar bouwterreinen die vroeger als landbouwgrond of weide in gebruik waren, zullen vrijwel altijd een goede pH-waarde hebben.

Als uit de test blijkt dat de grond erg zuur is (pH-waarde lager dan 5), strooi dan kalk (liefst speciale kalk voor het gazon, te koop in het tuincentrum). Als u niet precies weet hoeveel kalk er nodig is (en het staat niet op verpakking), geef dan niet meer dan 1 kilogram per 10 m2 op zandgrond en 1200 gram per 10 m2 op klei. De kalkbehoefte varieert sterk naargelang de structuur van de grond. Erg zure gronden kunnen nog extra kalk nodig hebben. Controleer de grond na twee jaar opnieuw. Geef niet te veel kalk. Dat kan leiden tot een vergroting van de activiteit van wormen op humusrijke gronden, het risico van ziektes neemt toe en het opkomen van grovere grassoorten en onkruid wordt erdoor bevorderd. In twijfelgevallen is het beter deskundig advies te vragen dan het risico van te veel kalk te lopen. Op sterk kalkrijke gronden zal de toevoeging van zuur materiaal in het begin de groei van het gezaaide gras bevorderen, maar de grond wordt er niet minder alkalisch door.

Laatste voorbereidingsmaatregelen voor het leggen van grasmatten

Zorg tenslotte voor een stevig, gelijkmatig, fijnkorrelig grondoppervlak. Als de grond zwaar is, kan het spitten een zeer ruw oppervlak hebben veroorzaakt. Als dit na het spitten geruime tijd aan de inwerking van het weer wordt blootgesteld, zal het oppervlak al een stuk minder ‘bonkig’ zijn. Op grotere terreinen die met een motorfrees zijn bewerkt, zullen minder kluiten zijn die fijngemaakt moeten worden, maar de grond zal niet zo goed zijn voorbereid als wanneer er goed werd gespit.

Als u in de herfst wilt zaaien, kunt u zoals gezegd in de zomer al met de voorbereiding van de grond beginnen. De grond kan dan een paar weken braak liggen. In die tijd kunnen kiemende onkruiden telkens weer worden gedood door licht te schoffelen. Als u in het voorjaar zaait, zal de kieming langzamer verlopen. Hoewel het altijd goed is de grond een paar weken van tevoren zaaiklaar te hebben, kan het zijn dat het weer dit dan niet toelaat. In dat geval is het beter te wachten op betere weersomstandigheden en meteen na de grondvoorbereiding te zaaien. Voor het leggen van zoden is braak laten liggen niet zo belangrijk, maar maak wel gebruik van goed weer zodra zich dat voordoet, vooral op zwaardere grondsoorten, ook als u niet direct kunt bezoden.

De eerste stap is het fijn maken van kluiten. Op kleine stukken grond kunt u daarvoor een ijzeren hark of een tuinvork gebruiken die u ondersteboven hanteert. Op grotere stukken is een ondiep afgestelde motorfrees handig. Maak de kluiten fijn als de grond vrij droog is, omdat het risico van verdichting van de grond dan kleiner is. De tweede stap is het aandrukken van de grond. Op kleine stukken is dat met de voeten te doen. Maak kleine parallellen of elkaar overlappende stapjes. Laat het gewicht van uw lichaam vooral op uw hielen rusten en gebruik de bal van uw voet om uw evenwicht te bewaren. U kunt ook echter de achterkant van een hark gebruiken. Zorg ervoor dat de druk over het hele oppervlak gelijk is, zodat alle zachte plekken worden ontdekt en aangetrapt.

Net als het fijnmaken lukt ook het aantrappen het best als de grond droog is. Na het aantrappen harkt u de grond gelijk, haalt stenen en rommel weg en als er nog kuilen zijn, herhaalt u het proces tot het oppervlak helemaal aangedrukt is en uw hielen er nog nauwelijks in wegzakken. Maar de grond mag ook weer niet zo sterk worden aangedrukt dat regenwater erop blijft staan. Let bij het aandrukken vooral goed op het egaal blijven van het oppervlak. Grotere stukken kunt u met een wals of rol aandrukken, maar dat gaat niet zo goed als aantrappen of het gebruik van een hark, omdat er altijd luchtbellen kunnen blijven zitten die te zijner tijd kunnen inzakken en een ongelijk oppervlak veroorzaken.ECOstyle aaltjes emelten 100 m?
ECOstyle aaltjes

€ 39,95    

Emelten 100 m²

Natuurlijke vijanden voor de bestrijding van emelten. Voldoende voor 100 m² gazon.

Bestel direct
ECOstyle aaltjes emelten 500 m?
ECOstyle aaltjes

€ 129,95    

Emelten 500 m²

Natuurlijke vijanden voor de bestrijding van emelten. voldoende voor 500 m² gazon

Bestel direct
ECOstyle mierenpoeder 250 gr
Mierenpoeder 250 gr

€ 9,95    

ECOstyle

Mieren bestrijden in het gazon en op het terras.

Bestel direct
Algemene actie Gras en Groen Graszoden

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Referenties

Grasmatten leggen Steenokkerzeel

Christiaan Romme


5

"Petje af voor zo'n firma en dank aan alle medewerkers."

Lees verder
Overzicht

Nieuwsberichten

Maatregelen Gras en Groen in verband met Coronavirus

Het Corona-virus heeft geleid tot een ongekende en ook onwerkelijke situatie. Voorlopig heeft Gras en Groen een aantal maatregelen getroffen, deze lichten wij graag aan u toe.

Lees verder
Overzicht

Grond aandrukken

Trap de grond licht aan. Doe dat met korte, elkaar overlappende stapjes. Zorg dat uw volle lichaamsgewicht op uw hakken rust. Het is ook mogelijk de grond met een hark aan te drukken. Houd hem daarbij rechtop en druk de tanden plat op de grond. Na het aandrukken de grond zorgvuldig gelijk harken, eventuele rommel weghalen en daarna nog eens goed aandrukken volgens een van de beide methoden.

Grasmatten kopen

Gras en Groen Graszoden levert grasmatten voor speelgazons. Bereken voor uw bestelling nauwkeurig hoeveel vierkante meter grasmatten u nodig heeft en bestel wat extra in verband met snijverlies. Indien u zeker wil zijn van een goede kwaliteit grasmat, zonder onkruid en plastic netten, koop dan uw grasmatten bij Gras en Groen.

Voor het leggen de bodem bemesten

Strooi voor het leggen altijd zogenaamde startersmest (Gardener Professional), tenzij de grond erg vruchtbaar is en goed bemest, bijvoorbeeld doordat er regelmatig groente is geteeld. De mest zorgt ervoor dat de grasmatten beter aan elkaar groeien en goed wortelen. Strooi de kunstmest voordat u de grasmatten wilt gaan leggen en hark het goed in.

Leg de grasmatten z.s.m. na het bezorgen van de grasmatten

De grasmatten worden opgerold geleverd. Ze kunnen worden opgestapeld en zo korte tijd worden bewaard. Leg ze op een beschaduwde plek en houd ze goed vochtig, omdat anders de bloot liggende wortels uit zullen drogen en verschrompelen.

De omtrek van het gazon uitzetten

De laatste stap is het precies uitzetten van de vorm en omvang van het gazon waarbij u, als u genoeg grasmatten heeft, het geheel beter een paar centimeter te groot kunt nemen. De rand is dan netjes scherp weg te snijden als de zoden goed zijn aangeslagen. Dat staat mooi.

Het leggen van de grasmatten

Begin altijd bij een rand. Leg de eerste rij zoden langs de gemakkelijkste rand van het grondbed, liefst recht langs een strak gespannen pootlijn. Het is helemaal mooi als dat ook nog dwars op de hoofdkijkrichting in de tuin is. Dan vallen de naden tussen de zoden het minst op. Leg de zoden zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. Leg ze in rechte lijnen en werk liefst vanaf het reeds gelegde gras om indrukken van voeten of knieën in de voorbereide grond te voorkomen. Werk dan vooruit, met het gezicht naar de nog kale grond. Dat kan staand of knielend op een brede plank die over de reeds gelegde graszoden is aangebracht. Dat verdeelt de druk en voorkomt dat er door zware laarzen of hakken kuiltjes ontstaan.

In verband leggen van de grasmatten

Leg opeenvolgende banen zoden, versprongen ten opzichte van de rij ervoor, door om de andere baan met een halve zode te beginnen. Doordat de dwarsnaden dan niet in elkaars verlengde liggen, zullen de zoden al direct een betere samenhang hebben. Dat is vooral handig als er al vrij snel na het leggen moet worden gemaaid. Als u een klein open stukje overhoudt om de baan vol te maken, is het beter als laatste een hele zode te leggen en het kleine stukje daarvoor, dus niet aan de rand. Let tijdens het leggen voortdurend op het niveau van de grond en houd een emmer tuingrond en een hark bij de hand om eventuele kleine onregelmatigheden alsnog weg te werken.

Na het leggen

Als u klaar bent met leggen, kan de grasmat het beste nog met een lichte tuinwals worden aangerold. Het is niet absoluut noodzakelijk, maar wel beter, want de zoden slaan er beter door aan. U kunt ook een eenvoudige drukplank maken door bijvoorbeeld een bezemsteel midden op een circa 25 x 40 cm grote plaat multiplex te bevestigen. Druk hiermee de zoden voorzichtig aan door erop te gaan staan.

Geef het nieuwe gazon goed water

Vooral tijdens droge perioden regelmatig sproeien. Zoden die in het voorjaar of tijdens de zomer zijn gelegd, drogen zonder sproeien gauw uit. Als ze worden verwaarloosd, zal de kwaliteit snel achteruitgaan.

De eerste keer maaien

Als het gras in het voorjaar begint te groeien, moet u de maaier de eerste keer hoog afstellen. Daarna kunt u zich houden aan een onderhoudsschema voor een volwassen gazon. Gebruik geen selectieve onkruidbestrijdingsmiddelen op pas gelegde graszoden, voordat ze goed zijn aangeslagen en flink groeien. Koop alleen zoden van goede kwaliteit.


Mollenverjager solar
Mollenverjager

€ 32,95    

Voor 700m² gazon

Mollenverjager die werkt op zonneenergie in straal van 15 meter.

Bestel direct
Mollenklem Yankee
Mollenklem

€9,95    

Yankee

Veilig te plaatsen mollenklem met handvat.

Bestel direct
BSI Fertimoss mosdoder 3,5 kg
Mosdoder

€ 9.95    

Fertimoss 3,5 kg

Krachtige mosdoder voor de bestrijding van mos op 40 m².

Bestel direct
Barenbrug speel en sport 1 kg
Speel en sport

€ 15,95    

Barenbrug 1 kg

Graszaad voor het inzaaien of bijzaaien van een speelgazon. Voor 15-25 m² gazon.

Bestel direct
Barenbrug speel en sport 3 kg
Speel en sport

€ 34,95    

Barenbrug 3 kg

Graszaad voor het inzaaien of bijzaaien van een speelgazon. Voor 90-150 m² gazon.

Bestel direct
Klanttevredenheid

Klanten waarderen Gras en Groen met een 9,2

alt tag 3

Grasmatten leggen altijd binnen 21 dagen

alt tag 4

3 maanden garantie bij graszoden leggen

Gras en Groen

Wilt u premium grasmatten laten leggen? Gras en Groen heeft een aanleg service. Vanaf € 5,50 per m² komen wij egaliseren, de ondergrond bemesten en de graszoden leggen.

Lees meer
Gras en Groen

Wilt u zelf grasmatten leggen? Lees dan hier een uitgebreid stappenplan. Met de instructies kunt u zelf aan de slag. De graszoden kunt u online bestellen.

Lees meer
Gras en Groen

Bent u benieuwd naar de kwaliteit van de grasmatten van Gras en Groen Graszoden? U vindt hier uitgebreide informatie over de premium kwaliteit graszoden die wij leggen.

Lees meer

Contactinformatie

Vertel het verder

Vrijblijvend een offerte aanvragen